Problemes De Youtube

Sense so a Youtube (resolt)

No hi ha so al vídeo de YouTube, però el vídeo es reprodueix? Podeu solucionar el problema ràpidament mitjançant els mètodes d’aquesta publicació. Funciona per al navegador Chrome, Firefox i IE.